Tuyến đường Oregon 219 – Wikipedia

Tuyến Oregon Oregon (còn được gọi là một phần của Đường cao tốc Hillsboro-Silverton số 140 (xem đường cao tốc và tuyến đường Oregon)) là đường cao tốc tiểu bang Oregon chạy giữa các thành phố Hillsboro và Woodburn, Oregon, ở Hoa Kỳ. Đường cao tốc Hillsboro-Silverton tiếp tục đi về phía nam đến Silverton, […]

Bất đối xứng Baryon – Wikipedia

Trong vật lý, vấn đề baryon bất đối xứng còn được gọi là vấn đề bất đối xứng hoặc vấn đề hoặc mất cân bằng trong vật chất baryonic (loại vật chất có kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày) và vật chất kháng thể trong vũ trụ quan sát được. Không phải mô hình […]