Bromhof – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Bromhof là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực C của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg.

Tài liệu tham khảo [ sửa ]

  1. ^ a b d "Địa điểm phụ Bromhof". Điều tra dân số năm 2011 .