Khí cầu lai – Wikipedia

Một chiếc khinh khí cầu lai là một máy bay được trang bị một số lực nâng của nó như một chiếc khinh khí cầu nhẹ hơn không khí (LTA) và một số từ lực nâng khí động học như một khí quyển nặng hơn không khí. A dynastat là một chiếc khinh khí cầu […]

Đèn phóng khí – Wikipedia

Đèn diệt khuẩn là sự thải hơi thủy ngân áp suất thấp đơn giản trong một lớp vỏ thạch anh nung chảy. Đèn phóng khí là một họ nguồn ánh sáng nhân tạo tạo ra ánh sáng bằng cách gửi một luồng điện qua khí ion hóa, huyết tương. Thông thường, các loại đèn như […]