Birdhaven, Gauteng – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi Birdhaven là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó tiếp giáp với vùng ngoại ô Melrose. Nó nằm ở khu vực E của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg. . Nó sẽ được tuyên bố là vùng ngoại ô vào ngày 8 tháng 10 […]

Vữa – Wikipedia

Stucco hoặc render là một vật liệu làm từ cốt liệu, chất kết dính và nước. Stucco được áp dụng ướt và cứng cho một chất rắn rất dày đặc. Nó được sử dụng như một lớp phủ trang trí cho các bức tường và trần nhà, và như một vật liệu điêu khắc và […]

Strijdompark – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi Strijdompark là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực B của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg. Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ] ^ một d "Địa điểm phụ Strijdompark". Điều tra dân số năm 2011 .