Malik Deenar – Wikipedia

Thánh Mālik b. Dīnār, مالك بن ديناي Trang sức nghiêm trọng (Mazar) của Malik Deenar Preacher, Theologian, Myst, Ascetic ] khoảng 748 CE có thể là Thalangara, Kasaragod, Kerala, Ấn Độ Được tôn kính trong Hồi giáo, đặc biệt là trong tất cả các trường phái của Sunnism truyền thống , Thalangara, Kasaragod, Kerala, Ấn […]

Zion (Latter Day Saints) – Wikipedia

Trong phong trào Latter Day Saint, Zion thường được sử dụng để ám chỉ một hiệp hội của chính nghĩa. Hiệp hội này sẽ thực hành một hình thức kinh tế cộng sản gọi là Huân chương Thống nhất nhằm đảm bảo rằng tất cả các thành viên duy trì chất lượng cuộc sống chấp […]