Trợ giúp khinh khí cầu – Wikipedia

Balloon help là một hệ thống trợ giúp được Apple Computer giới thiệu trong phiên bản System 7.0 năm 1991 của họ. Tên gọi để chỉ cách hiển thị văn bản trợ giúp, trong "bong bóng lời nói", giống như những từ có chứa các từ trong truyện tranh. Tên này đã được nhiều người […]

Tuyến mồ hôi – Wikipedia

Các tuyến mồ hôi còn được gọi là sudoriferous hoặc các tuyến sudoriparous từ tiếng Latinh sudor cấu trúc của da sản xuất mồ hôi. Các tuyến mồ hôi là một loại tuyến ngoại tiết, là các tuyến sản xuất và tiết ra các chất trên bề mặt biểu mô bằng ống dẫn. Có hai […]

Luxulyan – Wikipedia

Luxulyan (; Cornish: Logsulyan ), [1] cũng đánh vần Luxullian hoặc Luxulian ở giữa Cornwall, Anh, Vương quốc Anh. Ngôi làng nằm bốn dặm (6,5 km) về phía đông bắc của St Austell và sáu dặm (10 km) về phía nam của Bodmin. [19659003] Dân số của giáo xứ là 1371 trong điều tra dân […]