Bậc thầy thăng thiên – Wikipedia

Trong các giáo lý bậc thầy tăng tiến, Các bậc thầy thăng thiên được cho là những bậc giác ngộ tâm linh, những người trong kiếp trước là những người bình thường, nhưng đã trải qua một loạt các biến đổi tâm linh ban đầu được gọi là khởi xướng. Cả "Mahatma" và "Tăng chủ" […]

Chủ tịch Ridge – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi President Ridge là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Nó nằm ở khu vực 3. Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ] ^ a b d "Sub Place President Ridge". Điều tra dân số năm 2011 .