Đạp xe tại Thế vận hội mùa hè

Đạp xe đã được tranh cãi tại mỗi [ThếvậnhộiOlympicmùahè kể từ khi ra đời phong trào Olympic hiện đại tại Thế vận hội Mùa hè 1896, tại đó một cuộc đua đường trường và năm sự kiện đường đua đã được tổ chức. Đua xe đạp leo núi đã tham gia chương trình Olympic tại […]

Đồng bằng Hungary vĩ đại – Wikipedia

Đối với khu vực Great Plains ở Hoa Kỳ, xem Great Plains. Great Hungary Plain (còn được gọi là Alföld hoặc Great Alföld , Hungary: Alföld hoặc Nagy Alföld ) [1][2] là một đồng bằng chiếm phần lớn Hungary. Đây là phần lớn nhất của đồng bằng Pannonia rộng lớn hơn. Trong tiếng Hungary, đồng […]