Hồ sơ bão sa mạc – Wikipedia

Hồ sơ Bão táp Sa mạc là một hãng thu âm của Mỹ được thành lập bởi DJ Clue? và những người bạn thời thơ ấu của anh, Ken Duro Ifill và Richard Skane Ford. Nhãn trước đây được phân phối qua Elektra và Atlantic và hiện được phân phối qua Def Jam. Gần đây, […]