Công viên Oerder – Wikipedia

Bài viết này không trích dẫn bất kỳ nguồn nào . Hãy giúp cải thiện bài viết này bằng cách thêm trích dẫn vào các nguồn đáng tin cậy. Tài liệu không được cung cấp có thể bị thách thức và loại bỏ. ( Tháng 12 năm 2006 ) (Tìm hiểu cách thức và thời […]

Vịt hấp – Wikipedia

Vịt hấp là một chi ( Tachyeres ) của vịt trong họ Anatidae. Tất cả bốn loài xảy ra tại hình nón phía nam của Nam Mỹ ở Chile và Argentina, và tất cả ngoại trừ vịt bay hơi đều không biết bay; thậm chí loài này có khả năng bay hiếm khi bay lên […]