Ottavio Assarotti – Wikipedia

Ottavio Giovanni Battista Assarotti (25 tháng 10 năm 1753 tại Genève – 24 tháng 1 năm 1829) là một nhà từ thiện người Ý và người sáng lập trường đầu tiên cho người điếc ở Ý. Sau khi đủ điều kiện tham gia nhà thờ, anh gia nhập xã hội của những người theo đạo […]

Pizza Hy Lạp – Wikipedia

Bánh pizza Hy Lạp đề cập đến một kiểu vỏ bánh pizza và sự chuẩn bị của nó, chứ không phải là lớp trên của nó. [1] Kiểu này được nướng trong chảo, thay vì trực tiếp trên gạch của lò nướng pizza, (như nhiều hơn truyền thống cho pizza Ý). [1] Chiếc chảo được […]