Tiếng Anh Mỹ gốc Phi – Wikipedia

Tiếng Anh Mỹ gốc Phi ( AAE ), còn được gọi là Tiếng Anh đen trong ngôn ngữ học Bắc Mỹ, là tập hợp các phương ngữ tiếng Anh chủ yếu được nói bởi nhiều người da đen ở miền Bắc Mỹ; Thông thường nhất, nó đề cập đến một sự liên tục phương ngữ, […]