Roger Delk – Wikipedia

Roger Delk (cũng đánh vần Dilke Delke hoặc Dilk ) (đã chết trước năm 1635) của Burgesses. Sinh ra ở Anh, Delk kết hôn với người vợ đầu tiên Sarah ở đó một thời gian ngắn trước khi lên đường đến Thuộc địa Virginia. Vợ của Delk sinh một cô con gái, Elizabeth sinh tháng […]