Dunkirk, New York – Wikipedia

Thành phố ở New York, Hoa Kỳ Dunkirk là một thành phố thuộc quận Chautauqua, New York, Hoa Kỳ. Nó đã được giải quyết vào khoảng năm 1805 và chính thức hợp nhất vào năm 1880. [4] Dân số là 12,563 theo điều tra dân số năm 2010, [5] với dân số ước tính là […]

Dùng Penacilin ngay – Wikipedia

Take Penacilin Now là album tổng hợp năm 2005 được phát hành trên G7 Welasing Ủy ban Hồ sơ. Các tính năng tổng hợp hầu hết các nghệ sĩ đã phát hành tài liệu trên nhãn. Nó có một bản nhạc độc quyền mới từ Propagandhi, các bản nhạc chưa phát hành từ Randy, The […]

Dan May – Wikipedia

Dan May (1898 Từ1982) là một nhà lãnh đạo kinh doanh, giáo dục và dân sự ở bang Columbia, Tennessee. Tiểu sử [ chỉnh sửa ] Một cựu sinh viên và thành viên lâu năm của hội đồng quản trị của Đại học Vanderbilt, [1] Có thể là một thành viên tích cực và là […]