Malanshof – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Malanshof là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Một vùng ngoại ô thành phố Randburg cũ, nằm giữa vùng ngoại ô Fontainebleau và Strijdompark. Nó nằm ở khu vực B của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg. . Malan.

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

  1. ^ một d "Địa điểm phụ Malanshof". Điều tra dân số năm 2011 .