Biała – Wikipedia

Biała (dạng nữ tính của biały ) là một từ Ba Lan cho màu trắng . Nó có thể đề cập đến:

Các thành phố và thị trấn ở Ba Lan [ chỉnh sửa ]

Voivodeship Greater Ba Lan (phía tây trung tâm Ba Lan) [ chỉnh sửa ]

miền trung Ba Lan) [ chỉnh sửa ]

Voivodeship Hạ Silesian (phía tây nam Ba Lan) [ chỉnh sửa ]

Lublin Voivodeship (phía đông Ba Lan) ] [ chỉnh sửa ]

Masovian Voivodeship (miền đông trung bộ Ba Lan) [ chỉnh sửa ]

Pomeranian Voivodeship (bắc Ba Lan) [1965900] ]

Warmian-Masurian Voivodeship (bắc Ba Lan) [ chỉnh sửa ]

Tây Pomeranian Voivodeship (tây bắc Ba Lan) [19459] ]

Các voivodeships khác [ chỉnh sửa ]

Địa điểm tự nhiên ở Ba Lan [ chỉnh sửa ]

Sử dụng khác ]