Dàn nhạc trẻ Philharmonic của Mỹ – Wikipedia

Dàn nhạc Philharmonic Thanh niên Mỹ (AYPO) là nhóm các dàn nhạc trước đây được gọi là Hiệp hội Giao hưởng Thanh niên Bắc Virginia. Bao gồm hai dàn nhạc đầy đủ ( American Philharmonic [AYP] Dàn nhạc Giao hưởng Thanh niên Mỹ [AYSO]), một dàn nhạc đào tạo ( Dàn nhạc Hòa nhạc Hoa Kỳ

Tập hợp thanh niên Mỹ [AYSE]) và một số nhóm thính phòng. AYPO đã được dẫn dắt trong nhiều năm bởi giám đốc âm nhạc Luis Haza, một nghệ sĩ violin trong Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia. AYPO là dàn nhạc trẻ chính thức cư trú tại Đại học George Mason.

Liên kết ngoài