Norala, Nam Cotabato – Wikipedia

Đô thị ở Soccsksargen, Philippines

Norala chính thức là Đô thị của Norala (Hiligaynon: Banwa hát Norala ), là một đô thị hạng 3 ở tỉnh Nam Cotabato, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, nó có dân số 46.642 người. [3]

Barangays [ chỉnh sửa ]

Norala được chia thành 14 barangay.

 • Dumaguil
 • Esperanza
 • Kibid
 • Lapuz
 • Liberty
 • Lopez Jaena
 • Matapol
 • Poblacur
 • Puti
 • Simsiman
 • Tinago
 • Benigno Aquino, Jr.

Nhân khẩu học [ chỉnh sửa ]

Điều tra dân số của Norala
Năm Pop. pa
1960 19,579
1970 34,131 + 5,71%
1975 41,570 + 4,03%
1980 19659028] + 2,66%
1990 35,566 2,83%
1995 39,688 + 2,08%
2000 40,744 2007 44,070 + 1,09%
2010 44,635 + 0,46%
2015 46,642 + 0,84%
Nguồn: [3][4][5]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]

E liên kết xternal [ chỉnh sửa ]