Tripoux – Wikipedia

Tripoux (hoặc Tripous ) là một món ăn được làm bằng những bó cừu nhỏ, thường được nhồi bằng chân cừu, bánh ngọt và các loại thảo mộc và rau trong vườn. Có một số biến thể của món ăn này, nhưng nhìn chung tất cả chúng đều liên quan đến các thành phần mặn được giữ cùng với thịt cừu và om trong nhiệt độ thấp.

Xem thêm [ sửa ]

Tài liệu tham khảo [ chỉnh sửa ]