Vườn, Gauteng – Wikipedia

Địa điểm tại Gauteng, Nam Phi

Vườn là một vùng ngoại ô của thành phố Johannesburg, Nam Phi. Một vùng ngoại ô nhỏ phía bắc được bao quanh bởi Tây Bắc, Vườn cây và Oaklands. Nó nằm ở khu vực E của thành phố đô thị thủ đô Johannesburg.

Lịch sử [ chỉnh sửa ]

Vùng ngoại ô được phát triển vào năm 1902. [2]

[1965900] Điều tra dân số năm 2011 .

  • ^ Raper, Peter E.; Xe đẩy, Lucie A.; du Plessis, Theodorus L. (2014). Từ điển tên địa danh Nam Phi . Nhà xuất bản Jonathan Ball. tr. 1412. ISBN Muff868425501.